Skip to main content

Sakkussat

Suliffeqarfiutivit pilersinnissaanut ineriartortsinnissaanulluunniit aajuku sakkussat suliarisinnaasatit.

Maluginiaqqussavarput, allattuiffissat nutarterneqartuarmata.

Apeqqutissaqaruit attaviginissatsinnut tikilluaqqusaavutit.

Business Model Canvas
Ingerlatsinermut missingersuut
Pilersitsinissamut missingersuut
Tiguinnarissanik aningaasaqarnissamut missingersuutit
Pilersaarusiaq
Value Proposition
Ansøgningsportal

Isiginnaagassiat

Aallarnisaaneq - Iværksætteri

Nalik Ventures

Nalik Ventures