Skip to main content

Nalik Ventures siulersuisut

Miki Lynge

Siulersuisunut siulittaasoq

Piginnaaneqarneq

Atorfik
Lynges.gl piginnittoq

Piginnaaneqarneq
Kalaallit Nunaani inatsisilerinermut misilittakkat
Aqutsineq
Illunik tuniniaasartoq misilittakkat

Ilinniarneq
Cand.jur Aarhus Universitet-imiit
Suliniutinik aqutsineq

Merete Lundbye Møller

Siulersuisunut siulittaasup tullia

Piginnaaneqarneq

Atorfik
Advokat & Venture Partner Sunstone Life Science Ventures A/S

Tatigineqaatitut suliat allat
Bullitt Film ApS, siulersuisunut siulittaasoq
Danmarks Grønne Investeringsfond, siulersuisunut ilaasortaq
Curo Capital Fondsmæglerselskab A/S, siulersuisunut ilaasortaq
Unconventional Ventures, Advisory Boardimut ilaasortaq
Kulturilerinermut aaqqissuussani/peqatigiiffinni assigiinngitsuni siulersuisunut ilaasortaq

Piginnaaneqarneq
Inuussutissarsiornermi inatsisilerinermi misilittakkat
Aqutsinermi siulersuisuunermilu misilittakkat
Allisaanermi aningaasaliineq aamma aallartisarneq
Aningaasalersuineq

Ilinniarneq
Master of Law, LL.M. New York University School of Law-imiit
Cand. Jur. Aarhus Universitetimiit

Jette Larsen

Siulersuisunut ilaasortaq

Piginnaaneqarneq

Atorfik
Siulersuisunut Ilaasortaq

Piginnaaneqarneq
Aqutsisutut siulersuisuunermullu misilittakkat
Kalaallit Nunaanni atortulersuutilerineq
Peqataatitsineq, ilaatitsineq

Ilinniarneq
Handel og Kontor, Ikast aamma Mommark Handelsskole
Advanced Business Leadership, Center for Ledelse, København-imi
Board Leadership Masterclass, CBS, København-imi

Anders Stenbakken

Siulersuisunut ilaasortaq

Piginnaaneqarneq

Atorfik
Attaveqarnermut Ussassaarinermullu pisortaq

Tatigineqaatitut suliat allat
Soqanngilaq

Piginnaaneqarneq
Branding og markedsføring
Projektledelse
Strategiudvikling og implementering

Ilinniarneq
Attuumassuteqanngitsumik

Lykke Geisler Yakaboylu

Siulersuisunut ilaasortaq

Piginnaaneqarneq

Atorfik

Sila Greenland DMC – Pisortaq piginnittorlu

Tatigineqaatitut suliat allat

Piginnaaneqarneq
Kalaallit Nunaanni Nunat tamalaallu akornanni takornariaqarneq
Branding/ Marketing
Strategi og ledelse
Aallarnisaaneq

Ilinniarneq
Diplomuddannelse i Ledelse CBS
Erhvervsfaglig Videre Uddannelse (EVU) – Økonomi linje
Sproglig Student fra Køge Gymnasium

Anders Stenbakken

Siulersuisunut ilaasortaq

Piginnaaneqarneq

Atorfik
Attaveqarnermut Ussassaarinermullu pisortaq

Tatigineqaatitut suliat allat
Soqanngilaq

Piginnaaneqarneq
Branding og markedsføring
Projektledelse
Strategiudvikling og implementering

Ilinniarneq
Attuumassuteqanngitsumik