Skip to main content

Lån og investering

Nalik Ventures finansierer virksomheder der ønsker udvikling og vækst, med risikovillig finansiering, i form af lån og investeringer til alle brancher. Finansieringen fra Nalik Ventures skal være med til at skabe vækst for virksomheden.

En finansiering kan have det formål at din virksomhed skal ind på nye markeder, skabe nye produkter, udvider produktionsfaciliteter, køber erhvervsmaskiner, investerer i erhvervsejendomme m.m.

Finansieringen fra Nalik Ventures vil være en del af en samlet finansiering, for at virksomheden kan starte sin vækstrejse. Det betyder at finansiering fra Nalik Ventures ofte vil tiltrække mere finansiering til din virksomhed fra andre finansieringskilder, heriblandt din virksomheds bank.

Indledende snak

Få en indledende uformel snak med en Investment Manager hos Nalik Ventures, før du begynder at udarbejde en ansøgning om finansiering til virksomheden.

Under en indledende snak med en Investment Manager, vil du få mulighed for at afklare, om hvilken finansiering virksomheden kan have behov for.

Finansieringer

Lån

Et lån fra Nalik Ventures er risikovillig og tålmodig, forstået på den måde at lånet vil blive tilpasset og kombineret i forhold til virksomhedens økonomiske situation og plan, således virksomheden kan tilbagebetale og samtidig realisere vækst af virksomheden.

Bemærk:
Det er ikke noget krav at Nalik Ventures skal være medejer, når en virksomhed får finansiering i form af et lån.

Investering

En tidsbegrænset investering fra Nalik Ventures er risikovillig og tålmodig. Investeringen kan have det formål at gøre din virksomhed økonomisk solid, så du kan realisere virksomhedens vækst. Investeringen vil også give mulighed for at din virksomhed får faglige kompetencer og netværk gennem bestyrelsesarbejde ved at have en fra Nalik Ventures med i bestyrelsen.

Kombination af finansieringer

For at sikre at virksomheden får den finansiering, den har behov for, bliver finansieringen fra Nalik Ventures tilpasset virksomheden og øvrige finansieringskilder.

Det er individuelt hvilke behov en virksomhed har og hvad dit mål er for virksomheden, derfor vil du ikke finde faste finansieringspakker hos Nalik Ventures.

Det er derfor vigtigt og muligt for Nalik Ventures at give virksomheden den bedst mulige finansiering i tæt samarbejde med dig der ansøger på vegne af virksomheden og øvrige finansielle parter, som virksomheden har tilknytning til.

I tæt samarbejde med dig som ansøger på vegne af virksomheden, vil en finansiering fra Nalik Ventures blive kombineret og tilpasset én finansieringspakke.

Ansøgningsbetingelser

Du kan sende en ansøgning til Nalik Ventures hvis du opfylder nedenstående betingelser.

Ved behov er du velkommen til at kontakte Investment Manager, for yderligere uddybning omkring betingelser til ansøgning om finansiering.

Betingelser til ansøgning om finansiering

Virksomhedsform

Når du skal sende en ansøgning om finansiering, skal din virksomhed være en:
 • Enkeltmandsvirksomhed*
 • Interessentskab*
 • Anpartsselskab
 • Aktieselskab

*gælder ikke for investeringer

Brancher og formål som ikke bliver finansieret

En ansøgning om finansiering skal være med til at skabe vækst i din virksomhed.

Du kan derfor ikke ansøge om finansiering, med nedenstående formål:

 • Refinansiering
 • Underskudsfinansiering
 • Finansiering for at dække en anden gæld
 • Uetiske brancher som porno-, tobak- og våbenproduktion
 • Henblik på bolig og ejendomsudlejning*
 • Byggefinansiering af udlejningsejendomme*
 • Byggefinansiering med henblik på videresalg*

*Bemærk at Nalik Ventures kan finansierer, hvis den ansøgende virksomhed, selv bygger kommende erhvervsejendom og køb af erhvervsejendom.

Din tjekliste

Når du skal sende en ansøgning om finansiering for virksomheden, er der en række oplysninger, som Investment Managere i Nalik Ventures får brug for, for at foretage en saglig og ensartet sagsbehandling af ansøgningen.

Tjekliste til din ansøgning

Når du sender en ansøgning, skal du sende nedenstående dokumenter.

1. Ansøgning

I din ansøgning om finansiering oplyser du:

 • om det er lån eller en investering, eller en kombination af de to, virksomheden ansøger om
 • hvor meget finansiering virksomheden ansøger om
 • hvad skal finansieringen bruges til

2. Ejerstruktur og øvrige involverede parter

I ejerstruktur og øvrige involverede parter oplyser du:

 • Ejernes navne og kontaktoplysninger
 • ejeraftale og ejerbog
 • Ejernes CV’er
 • Virksomhedens revisor
 • Virksomhedens advokat

3. Forretningsplan

I din forretningsplan beskriver du din virksomheds produkter, og hvordan virksomheden planlægger at føre forretningen. Forretningsplanen du medsender, vil give Nalik Ventures et overblik over, hvordan din virksomhed kan nå sine målsætninger, deriblandt med den finansiering som din virksomhed ansøger om.

En forretningsplan kan have en større relevans for nystartede virksomheder, som endnu ikke har etableret sig.

I forretningsplan beskriver du blandt andet:

 • Hvad der er målsætningen for din virksomhed
 • Hvad det er der gør at din virksomhed er solid
 • Hvilket produkt din virksomhed skal tjene på
 • Hvad virksomheden vil gøre for at tjene pengene

4. Revisorudarbejdet budgetter

Budgetter du leverer skal være med budgetforudsætninger, og være godkendt eller udarbejdet af en revisor eller anden økonomisk kyndig/erfaren person, som viser hvad der ligger til grund for budgetterne. Budgetterne skal dække en periode på 3-5 år, og skal bestå af:

 • Etableringsbudget
 • Driftsbudget
 • Balancebudget
 • Likviditetsbudget (månedsopdelt)

Send ansøgning

Du sender følgende dokumenter til den Investment Manager du har kontakt til.

 1. Ansøgning
 2. Ejerstruktur og øvrige involverede parter
 3. Forretningsplan
 4. Budgetter

Bekræftelse

Når virksomhedens ansøgning er modtaget hos Nalik Ventures, vil du få en bekræftelse fra en Investment Manager, med henblik på at starte behandlingen af virksomhedens ansøgning.

Ansøgningsproces

Når du har indsendt din ansøgning om finansiering, vil indstillingen til bestyrelsen blive forberedt og derefter fremlagt til bestyrelsen af den Investment Manager du er tilknyttet. Bestyrelsen vil lave en afgørelse om ansøgningen i form af et afslag eller tilsagn*. Når din virksomhed får et tilsagn fra Nalik Ventures’ bestyrelse, skal du godkende tilsagnet.

*Bestyrelsen kan ændre og tilpasse vilkårene for virksomheden ved et tilsagn