Skip to main content

Mikrolån

Iværksætterlån er et mikrolån vi udbyder til små iværksættere, som er under opstart med det formål at lette adgangen til finansiering. Der kan ydes et lån mellem 20.000 kr. og 100.000 kr.

Man kan søge mikrolån til etablering herunder køb af maskiner, udstyr m.m. det kan desuden være til drift fx til depositum til erhvervslokaler eller varekøb m.m.

Man kan både søge mikrolån og et produktudviklingsstøtte. F.eks. kan en ansøger med et projekt med budgetterede udgifter til både driftskapital og udviklingsomkostninger, søge om mikrolån og produktudviklingsstøtte.

3 typer af mikrolån (alle lån er forudbetalte før projektstart)

1. Udviklingsomkostninger

Den første type mikrolån er til udviklingsomkostninger som dækker maks. 75% af budgetteret udgift. Den skal bruges til etablering og udvidelse, produktions- og konceptudvikling, markedsetablering og projektering.

2. Finansiering af erhvervsfremme

Den anden type er lån til finansiering af erhvervsfremme, som dækker maks. 25% hvis der kombineres med øvrig støtte. Den skal bruges til etablering og udvidelse, produktions- og konceptudvikling, markedsetablering og projektering.

3. Arbejdskapital

Den tredje type af mikrolån er lån til arbejdskapital, den dækker maks. 50% af budgetteret udgift. Dens formål skal være arbejdskapital med primært indkøb af varelagre.

Som samlet lånebeløb skal det være maks. 75% af totalbudget, man kan mindst låne 20.000 kr. og maks. 100.000 kr.

3 typer af iværksætterlån (alle lån er forudbetalte før projektstart)

1. Udviklingsomkostninger

Den første type mikrolån er til udviklingsomkostninger som dækker maks. 75% af budgetteret udgift. Den skal bruges til etablering og udvidelse, produktions- og konceptudvikling, markedsetablering og projektering.

2. Finansiering af erhvervsfremme

Den anden type er lån til finansiering af erhvervsfremme, som dækker maks. 25% hvis der kombineres med øvrig støtte. Den skal bruges til etablering og udvidelse, produktions- og konceptudvikling, markedsetablering og projektering.

3. Arbejdskapital

Den tredje type af mikrolån er lån til arbejdskapital, den dækker maks. 50% af budgetteret udgift. Dens formål skal være arbejdskapital med primært indkøb af varelagre.

Som samlet lånebeløb skal det være maks. 75% af totalbudget, man kan mindst låne 20.000 kr. og maks. 100.000 kr.

Eksempel

Man har driftskapital til 20.000 kr. Og søger 50 % iværksætterlån = man kan låne 10.000 kr.

Udviklingsomkostninger på 80.000 kr. med anmodning på 25 % iværksætterlån = man kan låne 20.000 kr. Og man har fx også søgt produktudviklingsstøtte på 40.000 kr.

Det beregnes til = 40.000 kr. for produktudviklingsstøtte og 30.000kr. for iværksætterlån.

Samlet tilsagn bliver således:
40.000 kr. i produktudviklingsstøtte og 30.000 kr. i mikrolån. 70.000 kr. i alt og 70 % af det samlede projektbudget.

Definitioner

Driftkapital = Den mængde penge, en virksomhed skal have til at betale dens øjeblikkelige udgifter

Udviklingsomkostninger = Pengebehov for at kunne realisere et projekt

Arbejdskapital = Nødvendigt finansieringsbehov, fx køb af varer, materialer

Ansøgningsbetingelser

 • Iværksættere, der vil starte med et landbaserede erhverv dette omfatter virksomhed og aktiviteter inden for service, turisme, industri, handel, hotel, IT, oplevelseserhverv med videre, med formål at tilvejebringe et økonomisk overskud over en længere periode.
 • Formålet må ikke være omfattet af andre støtteordninger, f.eks. offentligt støttet uddannelse, fiskeri, landbrug og kultur.
 • Ansøger skal have oprettet et cvr nummer for at modtage støtte.
 • Personen eller selskabet har adresse i Grønland og er fuldt skattepligtige i Grønland.
 • Virksomheden skal være privat ejet, med privat menes at kommune eller Selvstyre ikke må eje mere end 49%.
 • Man giver støtte på baggrund af en drifts- og samfundsøkonomisk vurdering af ansøgningen. Den driftsøkonomiske vurdering skal inddrage en vurdering af ansøgerens faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer, ansøgers økonomi og holdbarheden af den konkrete forretningsplan.
 • Man kan ikke give støtte hvis ansøgeren er dømt for grovere overtrædelser af skattelovgivningen eller for overtrædelser af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i Kriminallov for Grønland eller har væsentlig gæld til det offentlige.
 • I forbindelse med afgørelser med Mikrolån som udlån, tages der rimelige hensyn til konkurrerende virksomheder. Nalik Ventures yder ikke støtte til konkurrenceforvridende projekter. Det betyder at i de større byer vil kravene til ansøgningernes kvalitet ofte være større, i form af større krav til innovation i projektet, og muligheden for at udvide markedets størrelse.
 • Der findes andre betingelser som man kan finde frem til i Administrationsvejledningen (Administrationsvejledning vedrørende Naalakkersuisuts erhvervsfremmeordninger af 8. december 2020)

Dokumentationer til ansøgning

Disse dokumenter skal du medsende:
 • Forretningsplan
 • Tilbud fra leverandører
 • Etableringbudget, hvor der står hvad du skal bruge pengene til
 • Driftsbudget
Disse dokumenter kan i visse tilfælde blive nødvendige:
 • Likviditetsbudget
 • Banktilsagn

Inden du går i gang med at lave din ansøgning, anbefaler vi, at du går i dialog med din kommunale erhvervskonsulent, som vil være behjælpelige med hvordan du laver dokumentationerne.

Send din ansøgning

Du sender din ansøgning, sammen med dokumentationer gennem Nalik Ventures’ ansøgningsportal. Ansøgningsportalen er et værktøj til dig, så du har et overblik over hvilke dokumenter du har sendt og hvor langt i processen din ansøgning er til at blive færdig, og hvis du har fået tilsagn for din ansøgning, kan du efterfølgende se dit forbrug af den støtte eller mikrolån du har fået. Vi har vores vejledning for portalen som pdf-filer, det kan findes under værktøjer i hjemmesiden.

Ved hver ansøgning starter du en dialog op med en sagsbehandler, så du kan få tilbudt den rette serviceydelse, som passer til dig og din virksomhedsbehov.

Opret profil

Før du sender din ansøgning, skal du have oprettet en profil, som du skal bruge på ansøgningsportalen, så du og en sagsbehandler kan starte en dialog omkring din ansøgning.

Login

Med din nyoprettede profil går du ind i portalen og vælger den udfyldningsformular som du har til hensigt.

Ansøg

Bevillingsudvalgsmøder

Du kan se listen over bevillingsudvalgsmøder her. (Opdateres løbende)

*Ved manglende betaling af ydelse

Almindelige lånebetingelser er gældende. Ved manglende betaling af ydelse sættes rykkerprocedure i gang.

 • Påmindelse om betaling
 • rykkerskrivelse
 • rykkerskrivelse
 • Inkassovarsel

Vi er altid til at tale med, så hvis du oplever at du ikke kan betale en ydelse til tiden, så ring eller skriv til os, så finder vi en løsning sammen.