Skip to main content

Whistleblower

Nalik Ventures og selskabets datterselskaber er omfattet af en samlet whistleblower-ordning, med det formål at whistleblower-ordningen skal understøtte de værdier og standarder, som kendetegner selskaberne.
Din rapportering som whistleblower vil være rettet mod nedenstående selskabers medarbejdere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer hos Nalik Ventures herunder selskabets datterselskaber

Det betyder, at du ikke laver og ikke kan rapportere som Whistleblower vedr. andre.

Whistleblower-ordningen bliver eksternt databehandlet af Nuna Advokater, der giver dig mulighed for sikkert og anonymt at rapportere.

Enhver kan rapportere som whistleblower

Du har mulighed for at lave en rapportering hvis du er:
 • Ansat, leder og bestyrelsesmedlem i Nalik Ventures og selskabets datterselskaber
 • Kunde, der har modtaget finansiering eller anden form for service fra de tre selskaber
 • Samarbejdspartner til ovennævnte tre selskaber
 • Ekstern person, der har eller formoder at have kendskab til rapporteringsårsager

Rapporteringsårsag

Du kan anonymt rapportere som Whistleblower, om overtrædelser og alvorlige forseelser der omfatter, og uden undtagelse:

 • Alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, svig, dokumentfalsk og lignende
 • Uregelmæssigheder i forbindelse med revision og intern revision
 • Miljømæssig forurening
 • Alvorlig overtrædelse af arbejdsmiljømæssige sikkerhedsforskrifter
 • Alvorlige forhold vedrørende en ansat, herunder psykisk og fysisk vold samt seksuelle overgreb
Eksemplarer
 • formodede aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivning, og
 • andre alvorlige forseelser, eller
 • som har afgørende betydning for miljøet, eller
 • individers liv og helbred

Rapporter som Whistleblower

Når du indgiver en rapportering, opfordres du til at oplyse følgende:
 • Din identitet, stilling og kontaktoplysninger
 • En beskrivelse af den hændelse, der danner grundlag for din rapportering
 • Hvis relevant, identitet, titel og kontaktoplysninger til:
  • enhver person, der er ansvarlig for den hændelse, som danner grundlag for rapporteringen
  • enhver person, der kunne have viden om den hændelse, som danner grundlag for rapporteringen
 • Hvis relevant, ethvert dokument eller enhver anden dokumentation, som kan bruges i undersøgelsen af rapporteringen
 • Enhver anden relevant information
Ved modtagelse af din rapportering vil du få en kvittering for modtagelsen af den undersøgende part, som er Nuna Advokater.
Rapporter

Kontaktperson for whistleblower

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om Whistleblower-ordningen for Nalik Ventures og selskabets datterselskaber, kan du kontakte Nuna Advokater

Udenfor rapporteringsårsag

Nedenstående liste viser, hvad der betegnes som værende udenfor rapporteringsårsag, og derfor ikke årsag nok til at anvende rapporteringen som Whistleblower:
 • Mobning
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Faglig inkompetence
 • Arbejdsfravær
 • Sagsbehandling
 • Overtrædelse af intern dresscode
[/vc_row_inner]

Andre muligheder

For eksterne
Hvis du som ekstern menig person, kunde eller samarbejdspartner oplever som ligner ovenstående, har du mulighed for at sende en klage eller informerer gennem Konstituerende direktør Peter Christiansen. Du finder kontaktoplysninger under ”Medarbejdere” på denne hjemmeside.

For interne
Hvis du arbejder for Nalik Ventures og selskabets datterselskaber, enten som ansat eller bestyrelsesmedlem, kan du rette din henvendelse til din overordnede