Skip to main content

Vejen til en bæredygtig forretning

»I Nalik Ventures har vi udvalgt fire af FN´s 17 verdensmål, som vi vil arbejde fokuseret med. På denne måde er vi med til at tage et ansvar omkring samfundsansvar og bæredygtighed. Det er vi forpligtet til, da vi er bevidste om den indflydelse, vi som selskab kan udøve igennem vores partnerskaber«, siger Karsten Høy

Nalik Ventures er det eneste selskab her i landet, der tilbyder kombination af rådgivning,økonomisk støtte og risikovillig finansiering til iværksættere og virksomheder.

Med dette følger et naturligt ansvar for at fremhæve vigtigheden af bæredygtighed overfor kunder og samarbejdspartnere. Med tiden er ambitionen også at kunne give iværksættere og allerede etablerede virksomheder mulighed for at dygtiggøre sig indenfor området, og at de dermed bliver i stand til at udvikle deres forretninger med bæredygtighed for øje.

»Bæredygtighed fylder uden tvivl mere og mere i verden omkring os. Dette er gældende forbåde regeringer, virksomheder og samfund generelt. Vi kan derfor roligt forberede os på, at det bliver en mere og mere naturlig del af erhvervslivet, og ikke mindst en konkurrenceparameter i fremtiden.«, siger Karsten Høy

En af de drivende kræfter bag det globale initiativ omkring bæredygtighed er et ønske om ikke at efterlade dårligere vilkår for de kommende generationer. Efterspørgslen på selskabers aktive bidrag til et bedre samfund og fokus på bæredygtighed er stigende, og dette ses tydeligt i kundernes indkøbs- og forbrugsvaner. Derfor er det også vigtigt at have for øje, når en virksomhed skal udvikles til at stå stærkere i fremtiden.

FN´s 17 verdensmål

I Nalik Ventures forstås en »bæredygtig forretning« som værende en forretning der tager ansvar for de lokalsamfund, som en virksomhed opererer i. Selskabets store berøringsflade i det lokale erhvervsliv, har en direkte indflydelse på at man, i samarbejde med kunder og samarbejdspartnere, ønsker at tage et medansvar for at skabe en bæredygtig udvikling i landet. FN´s 17 verdensmål har i denne sammenhæng været et vigtigt redskab til at komme godt i gang med dette arbejde.

»Vi ser de fire udvalgte verdensmål som gode pejlemærker for, hvad vi som selskab kan bidrage med i den globale bæredygtighedsagenda. Dette kan vi gøre ved at engagere os i relevante partnerskaber og samarbejder, som er nødvendige for at lykkes med de delmål, vi har udvalgt for selskabet. Nærmest alt, hvad vi foretager os af forretninger, foregår igennem partnerskaber. Derfor er det også nødvendigt, at vi er strategiske omkring de enkelte partnerskaber og hvordan vi skaber de bedst mulige samarbejde, indenfor rammerne «Karsten Høy.

Ambitionen

Ambitionen for selskabet i arbejdet med bæredygtighed er, at man gennem rådgivning,økonomisk støtte og finansiering kan præge og inspirere allerede etablerede samt opstartsvirksomheder til at arbejde med bæredygtighed. Således man i fællesskab kan bidrage til en udvikling som er hensigtsmæssig for både virksomhederne og lokalsamfundet.

Frem for alt mener Nalik Ventures at alle iværksættere og erhvervsdrivende skal have mulighed for at bidrage til bæredygtighedsindsatsen, hvor Nalik Ventures’ rolle vil være at gøre det mere håndgribeligt for deres kunder at arbejde med bæredygtighed. Dermed får kunden mulighed for at finde sin egen måde at arbejde med området.

»Nutidens iværksættere har større fokus på bæredygtige løsninger og det er derfor vores ansvar som rådgiver og investor, at kunne agere som sparringspartner for deres bæredygtige visioner.« – Karsten Høy

Intern forankring af bæredygtighed i Nalik Ventures

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny fælles strategi for Nalik Ventures og datterselskaberne er bæredygtighedsagendaen også i fokus. Hos selskaberne har udvælgelsen af delmålene været en proces, der har taget udgangspunkt i organisationens værdier og forretningsområder.

På baggrund af det bliver bæredygtighed en integreret del af Nalik Ventures’ overordnedestrategi samt daglige arbejde. Det er vigtigt for selskabet at arbejdet med bæredygtighed bliver forankret i organisationen og at implementeringen af de udvalgte delmål bliver et fælles ejerskab for de ansatte.